Skip Navigation Links
Başkent özlem Davet ve Başkan İlyas Şirin Düşünceler

Bu Davet Yazısı Üst Birlik Tarafından Ekleri olan Sözleşme Tasarısı, Tanıtım Kitapçığı
ve İmar Durum Evrakları ile Birlikte Türkiye' nin 40 Saygın Firmasına Gönderilmiştir.

Sizleri,

 

            Gölbaşı Ankara ili, Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan Yaylabağ Mahallesinde UYDUKENT yapımına davet ediyoruz.

            Toplamda 9374 konut, Ticari ve sosyal tesisleri ile bu UYDUKENT’i birlikte gerçekleştirmeyi arzuluyoruz.

            Yapımı planlanan UYDUKENT ; Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde, Yaylabağ Toplu Konut Alanı olarak planlanmış olup  yaklaşık 833,4 ha’lık bir alandır. Ankara merkezinin 15 km güneyinde, Çankaya ilçesinin 7 km güneyinde, Gölbaşı ilçesinin 3 km doğusunda yer almaktadır.

            Birliğimiz, 45 kooperatifin katılımıyla kurulmuş olup, bünyemizde bulunan kooperatifler kendi bünyesinde hitap ettiği elit üyelerden oluşmaktadır. Birlik yönetimimiz son Genel Kurul kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve inşaatını yaptırmaya yetkilidir.

            Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesinin gerçekleştirileceği alan, Gölbaşı Belediyesi’nin 10 Mart 2005 tarih ve 66 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Toplu Konut Alanı” olarak belirlenmesi uygun görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2005 tarih ve 1642 sayılı kararı ile de bu karar onaylanmıştır.

            Proje alanına 1/25000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Çevre düzeni Planı” ve “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Toplu Konut Alanı olarak yer almaktadır. Bu planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurumlarca onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Planlama çalışmaları sonucunda, parselasyon planları hazırlanmış ve ilgili kurumlarca onaylanarak imar tapuları alınmıştır. Ayrıca, alana ilişkin Kentsel Tasarım Planı ilçe belediyesince onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

            Proje alanına, Gölbaşı merkezinden doğu batı yönünde Polis Akademisi ve Tek Tesislerinden asfalt yol ile Çankaya’dan ise güney yönünde TRT Oran Tesisleri’nden ulaşım sağlanmaktadır. Trafo yapılmış, şantiye binası hazır haldedir.

             Proje alanının batısında, Gölbaşı yerleşkesi ile proje alanı arasında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6000 konutluk TOKİ Örencik Konutları bulunmaktadır. Proje alanının kuzeyi İmrahor Vadisi ile çevrilidir ve bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve rekreasyon alanı olarak planlanmaktadır. Proje alanının güney doğusu ise ağaçlandırılacak alan bulunmaktadır.

        

             S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından, Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Köyü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bu  proje Arsa/Kat Karşılığı Konut Yapımı  modeli  ihale ile gerçekleştirilecektir. Alan büyüklüğü 833,4 ha., konut sayısı  9374  ve bölgede yaşayacak nüfus 38.850 kişi olarak planlanmıştır.  Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesinin gerçekleştirilme süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu projede itici güç halen birliğin mevcut olan aktif 3000  üyesidir.  Bu üyelerin her birisi birer satış temsilcisi gibi projenin tanıtımında görev alacak aktörlerdir.

            

            Ekte İdari ve Teknik Bilgilerini sunduğumuz bu projede, Sizi Çözüm Ortağı  olmaya davet ediyoruz.

 

             Söz konusu projede, birlikte olma dileğiyle.

 

 BİRLİK YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Başkanımız İlyas ŞİRİN' in Düşüncelerini Aktaran Yazısı

 

            Değerli üyelerimiz.

 

            Desteğinizle seçildiğim Özlem Konut Kooperatifler birliğindeki kat karşılığı ve diğer çalışmalar hakkında sizlere bilgi sunmak arzusundayım.

 

            2013 yılında yapılan Üst Birliğimiz Kongresinin en önemli kararı Yönetim Kuruluna KAT KARŞILIĞI inşaat yapım sözleşmesi yetkisinin verilmesiydi.Bu yetki ile onlarca firma ve kurumla görüştük ve bazı aşamalar kaydettik.Bu çalışmalar halen devam etmektedir.

 

            Bu projeyi yapabilecek yeterlilikteki 40 firmaya davetiye çıkardık.Bu firmaların tekliflerini 30 Marta kadar bekleyeceğiz. Bu firmalardan ayrıca randevü talebinde bulunup görüşmeler yapılması yoluna gidilecektir.Bu görüşmelerle firmalara projemiz anlatılacak ve teklif vermeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmalardan da bir sonuç alınmaması halinde açık ihale yöntemine başvurulacaktır. Bu yöntemle arsamıza Yurt içinden ve Yurt dışından müteahhitler bulunmaya çalışılacaktır.

 

            Bu çalışmalardan sonra Arsayı kat karşılığı veremiyorsak üç önemli noktayı düşünmemiz lazımdır.

           

            a) Arsayı üyelerimizin ekonomik durumlarına uygun bir katkı payı ile verebilmedeki israrımız

            b) Arsanın büyüklüğü nedeniyle mali güçü yüksek yüklenici bulma zorluğu

            c) Arsanın cevresin henüz yeteri kadar gelişmediği gerçeği sayılabilir.

 

            Bu üç maddede özetlediğimiz zorluklara rağmen arsa kat karşılığı hemen verilebilir.Bizim istediğimiz üyelerimizi üzmeden ve üyelerimize çok katkı sağlayan bir kat karşılığı anlaşması yapmaktır. Önemli olan üyelerimizin menfaatıdır.Üyelerimizin menfaati düşünülmemiş olsaydı bu arsa çoktan kat karşılığı verilirdi. 150-250000 ¨ arasında katkı ile burayı yapalım diyen firmalarla anlaşma sağlamak mümkün olurdu.Bu yetki yönetim kurulunda da vardır.Biz üyelerimizin menfaati için uğraşıyor ve uygun bir yol arıyoruz.Şayet burayı sizleri borç yükü altına sokmadan ve seçilmeyi bile risk ederek direniyorsak bunu üyelerimizin anlaması ve algılaması gereklidir.Biz olması gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.Bizleri çok sıkıştırarak acele ile güvensiz bir yola girmemize vesile olmayacağınıza inanıyorum.        Büyük işleri başarmış bir yönetimin iyi algılanması ve desteklenmesi lazımdır.

            2014 yılı içerisinde kat karşılığı anlaşma sağlanamaz ise üye aidatlarının düşürülmesi söz konusu olacaktır.Üyelerimiz bu projeden ANKAMALL gibi servet sahibi olacaklardır.Aidatlarını zamanında ödeyerek bizleri üst birlik nezdinde teşekküre layık kılan siz değerli ortaklarımıza şükranlarımızı arz ederiz.

            Sabrettik ve sabırla sonuca gideceğiz.Yakın sayılacak bir zamanda hayallerinizin gerçekleşeceğini göreceksiniz.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                              Başkan

                                                                                                                                

 
Güncel Haberler
DUYURU.
Sayın üyemiz
25.06.2023 tarihinde yapılan genel kurulumuzda,bu yıl ana yollardan başlama temayülümüzü birlik yönetimine şifahi olarak ilettik.Birlik başkanı ellerindeki nakit para ile yollara başlayacaklarını söyledi.Yolların açılması ile arazimiz arsa mahiyeti arz edecek ve inşaat yapmak için uygun hale gelecektir.Ayrıca Mahkemenin imar planı iptalı üzerine,yeni plan yapılmış ve il ve ilçe belediyeleri meclislerinden geçerek,askı süreçlerini tamamlamıştır.Birkaç itiraz olmuş olup, süreç devam etmektedir.
Kongrede alınan kararlar;
1-Aidatlar 150₺ (yüzelli) olarak devam edecektir.
2-Huzur hakları artırılmayarak,aynı kalmıştır.
3-Gecikme cezası yüzde iki buçuk (%2,5)olmuştur.
Hisselerimizde gözle görülür bir yükseliş izlenmektedir.İnşaatların başlaması ile hisselerimiz rayiç değerlerine çıkacaktır.Bu vesile ile yönetim  kurulu adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
İlyas Şirin
Yönetim kurulu başkanı

VEFAT İLANI

Dayım Abdullah Özgen hakka yürüdü ALLAH C.C.HU  rahmet eylesin. Ahmet Kaval  05334820007 Trabzon  MAÇKA'DA ORMAN ÜSTÜ MAH. Yarın öğlen namazına müteakip defnedilecektir.


2021 GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Görüntülemek İçin Tıklayınız.

 

 

 


BAŞKANIN DEĞERLENDİRMESİ

BUGÜN ÖZLEM KONUT KOOPERATİFLER BİRLİĞİNİN YAYLAŞEHİR PROJE ALANINI GEZDİM.İNŞAATLARA BAŞLAMAK İÇİN HAM YOLLARIN SÜRATLE AÇILDIĞINI YERİNDE GÖRDÜM.BU DEMEKTİR Kİ 2025 YILINDA ÜST YAPILARA BAŞKAYACAĞIZ.YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM.İYİ KOORDİNE EDİLİRSE ATAŞEHİR,ACARKENT,YENİ BİR ÇANKAYA DOĞACAĞINA İNANIYORUM.

 

GÖRSEL VE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 


DUYURU

BAŞKANIN MESAJI

ŞANTİYE BİNAMIZDA YAPILAN İSTİŞARE TOPLANTISINA GİMAT ANADOLU OLARAK İLYAS ŞİRİN,GÜVEN CİRAV VE NEVİN LA BİRLİKTE KATILIM SAĞLADIK.BU YIL YOLLARDAN BAŞLAMA NOKTASINDA DELEGASYON VE YÖNETİM İSTEKLİ GÖRÜNDÜ.BİZDE BU DİĞER KONULARDA DESTEK VERDİK.AYRICA BAŞKANIMIZ İLYAS ŞİRİN İKİ SEFER SÖZ ALARAK GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMİŞTİR.

 


ZİYARET

Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan ŞİMŞEK Ziyareti Hakkında

http://www.birligimiz.com.tr/golbasi-belediye-baskanimiz-sayin-ramazan-simsek-ziyareti-hakkinda-haberi-124.html

 


DUYURU

PROJENİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAPILAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRME SONUCUNUN ORTAKLARA DUYURUSU

EK-1

EK-2

VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Bilgilendirme Toplantısı Görselleri

Bilgilendirme Toplantı Görsellerini İncelemek İçin Tıklayınız


Üyemizin Proje İle Görüşleri

Bir üye olarak kanaatleri mi paylaşmak isterim. Uzun zaman beklememize rağmen çözüm için ciddi bir araştırma ve arayış yapıldı. Bunu anlıyoruz. Ancak düne kadar kooperatiflere ait alanların kooperatiflere verilmesi ile kooperatif üyelerinin kendi alanlarını hobi bahçesi olarak da değerlendirebileceklerini, doğru çözümün bu olduğunu düşünüyordum.

Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayınız