Skip Navigation Links
Başkent özlem Davet ve Başkan İlyas Şirin Düşünceler

Bu Davet Yazısı Üst Birlik Tarafından Ekleri olan Sözleşme Tasarısı, Tanıtım Kitapçığı
ve İmar Durum Evrakları ile Birlikte Türkiye' nin 40 Saygın Firmasına Gönderilmiştir.

Sizleri,

 

            Gölbaşı Ankara ili, Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan Yaylabağ Mahallesinde UYDUKENT yapımına davet ediyoruz.

            Toplamda 9374 konut, Ticari ve sosyal tesisleri ile bu UYDUKENT’i birlikte gerçekleştirmeyi arzuluyoruz.

            Yapımı planlanan UYDUKENT ; Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde, Yaylabağ Toplu Konut Alanı olarak planlanmış olup  yaklaşık 833,4 ha’lık bir alandır. Ankara merkezinin 15 km güneyinde, Çankaya ilçesinin 7 km güneyinde, Gölbaşı ilçesinin 3 km doğusunda yer almaktadır.

            Birliğimiz, 45 kooperatifin katılımıyla kurulmuş olup, bünyemizde bulunan kooperatifler kendi bünyesinde hitap ettiği elit üyelerden oluşmaktadır. Birlik yönetimimiz son Genel Kurul kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve inşaatını yaptırmaya yetkilidir.

            Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesinin gerçekleştirileceği alan, Gölbaşı Belediyesi’nin 10 Mart 2005 tarih ve 66 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Toplu Konut Alanı” olarak belirlenmesi uygun görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2005 tarih ve 1642 sayılı kararı ile de bu karar onaylanmıştır.

            Proje alanına 1/25000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Çevre düzeni Planı” ve “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Toplu Konut Alanı olarak yer almaktadır. Bu planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurumlarca onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Planlama çalışmaları sonucunda, parselasyon planları hazırlanmış ve ilgili kurumlarca onaylanarak imar tapuları alınmıştır. Ayrıca, alana ilişkin Kentsel Tasarım Planı ilçe belediyesince onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

            Proje alanına, Gölbaşı merkezinden doğu batı yönünde Polis Akademisi ve Tek Tesislerinden asfalt yol ile Çankaya’dan ise güney yönünde TRT Oran Tesisleri’nden ulaşım sağlanmaktadır. Trafo yapılmış, şantiye binası hazır haldedir.

             Proje alanının batısında, Gölbaşı yerleşkesi ile proje alanı arasında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6000 konutluk TOKİ Örencik Konutları bulunmaktadır. Proje alanının kuzeyi İmrahor Vadisi ile çevrilidir ve bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve rekreasyon alanı olarak planlanmaktadır. Proje alanının güney doğusu ise ağaçlandırılacak alan bulunmaktadır.

        

             S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından, Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Köyü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bu  proje Arsa/Kat Karşılığı Konut Yapımı  modeli  ihale ile gerçekleştirilecektir. Alan büyüklüğü 833,4 ha., konut sayısı  9374  ve bölgede yaşayacak nüfus 38.850 kişi olarak planlanmıştır.  Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesinin gerçekleştirilme süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu projede itici güç halen birliğin mevcut olan aktif 3000  üyesidir.  Bu üyelerin her birisi birer satış temsilcisi gibi projenin tanıtımında görev alacak aktörlerdir.

            

            Ekte İdari ve Teknik Bilgilerini sunduğumuz bu projede, Sizi Çözüm Ortağı  olmaya davet ediyoruz.

 

             Söz konusu projede, birlikte olma dileğiyle.

 

 BİRLİK YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Başkanımız İlyas ŞİRİN' in Düşüncelerini Aktaran Yazısı

 

            Değerli üyelerimiz.

 

            Desteğinizle seçildiğim Özlem Konut Kooperatifler birliğindeki kat karşılığı ve diğer çalışmalar hakkında sizlere bilgi sunmak arzusundayım.

 

            2013 yılında yapılan Üst Birliğimiz Kongresinin en önemli kararı Yönetim Kuruluna KAT KARŞILIĞI inşaat yapım sözleşmesi yetkisinin verilmesiydi.Bu yetki ile onlarca firma ve kurumla görüştük ve bazı aşamalar kaydettik.Bu çalışmalar halen devam etmektedir.

 

            Bu projeyi yapabilecek yeterlilikteki 40 firmaya davetiye çıkardık.Bu firmaların tekliflerini 30 Marta kadar bekleyeceğiz. Bu firmalardan ayrıca randevü talebinde bulunup görüşmeler yapılması yoluna gidilecektir.Bu görüşmelerle firmalara projemiz anlatılacak ve teklif vermeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmalardan da bir sonuç alınmaması halinde açık ihale yöntemine başvurulacaktır. Bu yöntemle arsamıza Yurt içinden ve Yurt dışından müteahhitler bulunmaya çalışılacaktır.

 

            Bu çalışmalardan sonra Arsayı kat karşılığı veremiyorsak üç önemli noktayı düşünmemiz lazımdır.

           

            a) Arsayı üyelerimizin ekonomik durumlarına uygun bir katkı payı ile verebilmedeki israrımız

            b) Arsanın büyüklüğü nedeniyle mali güçü yüksek yüklenici bulma zorluğu

            c) Arsanın cevresin henüz yeteri kadar gelişmediği gerçeği sayılabilir.

 

            Bu üç maddede özetlediğimiz zorluklara rağmen arsa kat karşılığı hemen verilebilir.Bizim istediğimiz üyelerimizi üzmeden ve üyelerimize çok katkı sağlayan bir kat karşılığı anlaşması yapmaktır. Önemli olan üyelerimizin menfaatıdır.Üyelerimizin menfaati düşünülmemiş olsaydı bu arsa çoktan kat karşılığı verilirdi. 150-250000 ¨ arasında katkı ile burayı yapalım diyen firmalarla anlaşma sağlamak mümkün olurdu.Bu yetki yönetim kurulunda da vardır.Biz üyelerimizin menfaati için uğraşıyor ve uygun bir yol arıyoruz.Şayet burayı sizleri borç yükü altına sokmadan ve seçilmeyi bile risk ederek direniyorsak bunu üyelerimizin anlaması ve algılaması gereklidir.Biz olması gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.Bizleri çok sıkıştırarak acele ile güvensiz bir yola girmemize vesile olmayacağınıza inanıyorum.        Büyük işleri başarmış bir yönetimin iyi algılanması ve desteklenmesi lazımdır.

            2014 yılı içerisinde kat karşılığı anlaşma sağlanamaz ise üye aidatlarının düşürülmesi söz konusu olacaktır.Üyelerimiz bu projeden ANKAMALL gibi servet sahibi olacaklardır.Aidatlarını zamanında ödeyerek bizleri üst birlik nezdinde teşekküre layık kılan siz değerli ortaklarımıza şükranlarımızı arz ederiz.

            Sabrettik ve sabırla sonuca gideceğiz.Yakın sayılacak bir zamanda hayallerinizin gerçekleşeceğini göreceksiniz.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                              Başkan

                                                                                                                                

 
Güncel Haberler
19.06.2021 TARİHLİ GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Üyemiz: 19.06.2021 Tarihinde yapılan genel kurul neticesinde almış olduğumuz kararlar; a) Aylık aidatların aynı kalmasına (150,00 TL olarak devamına) b) Süresi içinde ödenmeyen aidatlara uygulanacak gecikme cezasının aynı kalmasına (Aylık %2) c) Huzur Haklarının aynı kalmasına d) 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren  borcu olan üyelerimizin yaptıkları parça ödemelerde  üst birlikte uygulandığı gibi ilk olarak gecikme cezalarının, daha sonra ana paralarının  düşülmesi kararları genel kurulca alınmıştır.  Ayrıca Plan revizyonu tamamlandığında birlik marifeti ile,toki,emlak konut gibi kuruluşların danışmanlık-Kontrolörlüğünde A sınıfı  müteahhitlere(Mesa-Akfen) ihale yöntemi ile kaba seviyeye kadar yaptırılmasını görüşünde olduğumuzu kararlaştırdık. Y.Kurulu Adına  Başkan İlyas ŞİRİN 0 532 486 60 91 -  0 312 285 90 61

 


GENEL KURUL TEBLİĞİ

Sayın Üyemiz Kooperatifimizin 2019-2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2021 tarih Cumartesi   günü saat 14:00 da,  Yaylabağ Mah. Serpmeler No:172 Gölbaşı / ANKARA (Merkez Şantiye Binası) adresinde ki  Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bu vesile ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutlarız Y.Kurulu Adına  Başkan İlyas ŞİRİN 0 532 486 60 91 -  0 312 285 90 61

 


Taziye Mesajı

Sayin Uyelerimiz; Yonetim Kurulu Baskan Yardimcimiz Sayin Recai KESIMAL' in abisi Muhammet KESIMAL vefat etmistir.

Kendisine Allahtan Rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.

Yont.Kurulu Adına  Başkan İlyas ŞİRİN (Taziye icin irtibat : Recai KESIMAL 0532 233 47 95 B045


ZİYARET

Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan ŞİMŞEK Ziyareti Hakkında

http://www.birligimiz.com.tr/golbasi-belediye-baskanimiz-sayin-ramazan-simsek-ziyareti-hakkinda-haberi-124.html

 


DUYURU

PROJENİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAPILAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRME SONUCUNUN ORTAKLARA DUYURUSU

EK-1

EK-2

VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Bilgilendirme Toplantısı Görselleri

Bilgilendirme Toplantı Görsellerini İncelemek İçin Tıklayınız


Üyemizin Proje İle Görüşleri

Bir üye olarak kanaatleri mi paylaşmak isterim. Uzun zaman beklememize rağmen çözüm için ciddi bir araştırma ve arayış yapıldı. Bunu anlıyoruz. Ancak düne kadar kooperatiflere ait alanların kooperatiflere verilmesi ile kooperatif üyelerinin kendi alanlarını hobi bahçesi olarak da değerlendirebileceklerini, doğru çözümün bu olduğunu düşünüyordum.

Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayınız